MIP Data Privacy Vault

Ga slim én correct om met de privacy van je klanten

 "With great power comes great responsibility", hoor je wel eens. Dat geldt ook voor de schat aan klantengegevens waar jullie over beschikken. Zo moet je de nodige maatregelen nemen om de privacy van je klanten te beschermen.

MIP Data Privacy Vault ( MIP DPV)

Stratics heeft een platform ontwikkeld, het MIP Data Privacy Vault. De eindgebruiker krijgt de mogelijkheid zijn of haar gegevens en permissies te allen tijde te raadplegen, verbeteren, aan te vullen en te wijzigen. Een uiterst interessante opportuniteit om uw klant direct toegang te geven tot zijn gegevens en permissies. 

  • MIP DPV connecteert in real-time met het Marketing Insights Platform (MIP). Je eindgebruiker krijgt de mogelijkheid om zijn of haar gegevens en          permissies te allen tijde te raadplegen, verbeteren, aan te vullen en te wijzigen.  
  • MIP DPV is veilig. We hebben bij de creatie heel veel aandacht besteed aan security. Dubbele authentificatie en token-encryptage beveiligen de gegevens van de eindgebruiker.
  • MIP DPV is perfect customiseerbaar.  Als je klanten in jouw DPV omgeving hun gegevens controleren of aanpassen, bevinden ze zich op een platform dat jouw bedrijfsimago ademt. Met jouw corporate kleuren en logo. Met jullie eigen teksten en verwijzingen naar jullie eigen communicatietools.