Data-driven marketing : hoe bedoel je?

Data gedreven marketing is meer dan een werkinstrument. Het is een filosofie die pas écht rendeert als iedereen in je organisatie een data-driven reflex ontwikkelt. Onze experts helpen je om verder te gaan dan het operationele. Samen versmelten we je strategie en tactiek tot een evenwichtig geheel dat continu wordt bijgestuurd.

Get, Keep, Grow, Win-back 

Klanten werven, klanten binden, klantenwaarde verhogen of klantenverloop tegengaan: we brengen met jou in kaart waar je werkpunten en ambities liggen. Die inzichten toetsen we aan je acties en je resultaten. Even terugblikken, analyseren, vooruit kijken en er dan samen keihard tegenaan gaan.

Stratics deelt zijn ervaring en knowhow graag met jou. Samen gaan we op zoek naar antwoorden op specifieke vragen die jullie organisatie bezighouden:


  • Hoe kunnen we onze klanten identificeren •
  • Hoe kunnen we het beste met onze klanten een dialoog aangaan 
  • Welke channels zet ik in voor welke klanten(groep) 
  • Wat doet een actie écht voor mijn strategie? 
  • Wat is het effect op de klanten? Op de klantenwaarde? 
  • Wat zijn realistische objectieven? 
  • In welke klanten moeten we meer investeren? In welke minder? 
  • Hoe kunnen we beter luisteren, bijsturen en optimaliseren? 
  • Hoe werken we een optimale klantenbinding uit? 

In real-time scoren in een omni-channel omgeving

Mee op het veld? Observerend aan de zijlijn? Een adempauze inlassen om er dan opnieuw in te vliegen? Samen spreken we af wat voor jouw organisatie de beste begeleidingsvorm is. Zo slagen we er in om op het juiste moment de juiste stappen te zetten. Het doel? Efficiënte database gestuurde marketing.

Coaching bundelt strategisch inzicht met praktisch toepasbaar tactisch advies.

We walk the talk 

Wij zijn geen adviseurs of consultants die zich beperken tot theoretisch advies. Bij Stratics beseffen we dat het om resultaten gaat, niet om aanbevelingen vol gevleugelde woorden. We stropen onze mouwen op en zetten ons advies mee om in de praktijk. Werkt een campagne niet? Dan tonen we dat en geven we tegelijk aan hoe de resultaten kunnen verbeteren. . Zo slagen we er in om op het juiste moment de juiste stappen te zetten. Het doel? Efficiënte database gestuurde marketing.

Motiveren, inspireren, evangeliseren  
Een specifieke vraag? De noodzaak om heel je organisatie meer data-minded te maken? We ontwikkelen graag trainings en inspiratiesessies op maat.