Overzicht
26/07/2021

Customer experience en CDP: een perfecte match

Wanneer je relevant wil communiceren met je klant of prospect, is niet enkel identificatie van doorslaggevend belang, je moet vandaag ook het menselijk gedrag kennen van al je contacten, klanten en prospecten.

Het gaat niet enkel om identificeren, maar vooral om wat je met gegevens doet. Welke manier adverteerders ook gebruiken om hun consumenten te identificeren, dat is an sich niet het belangrijkste. Mensen identificeren is een goed startpunt, maar het daarbij laten is een gemiste kans. Focus daarom op ALLE interacties met de klant en breng deze samen. 

Wanneer werd een e-mail verstuurd? Heeft je contact gereageerd? Als de laatste vier e-mails ongeopend bleven, dan is de kans dat de volgende gelijkaardige e-mail wordt geopend vrijwel nihil. Of als een klant contact opneemt met Customer Service over een probleem, staat hij meestal niet open om tot aankopen over te gaan. Dan is het cruciaal om de toon en de inhoud van de boodschap af te stemmen op de gemoedstoestand van die klant of om een ander kanaal te kiezen. 

Rol van het Customer Data Platform is niet meer weg te denken 

Meer manieren om data zoals interacties te capteren betekent veel meer mogelijkheden om klanten en prospecten gerichter te benaderen. 

Marketeers komen onder druk te staan om meer te doen met minder. Ze moeten nieuwe oplossingen snel in hun martech oplossing kunnen integreren. Let hierbij vooral dat je voor vendor-neutrale CDP oplossingen kiest. Kies geen oplossing enkel op basis van zijn features maar laat je leiden door de specifieke noden van je eigen organisatie. Bovenop deze uitdaging moeten data driven marketeers zich ook houden aan de nieuwe data privacy regelgeving. Deze evolueert heel snel en vergt gesofisticeerde technische oplossingen. MIP CDP bewaart alle klanteninformatie in een data privacy vault. De eindklant bepaalt mee wat er met zijn data gebeurt. Nu CDP platformen het mogelijk maken veel data snel te capteren over een individu en marketeers steeds sneller moeten beslissen welke consumenten welke boodschap moeten ontvangen, zal ook de nood naar AI alleen maar toenemen. Data- en machine learning maken het nu al mogelijk om continue grote datasets te volgen en gedrag te begrijpen en te voorspellen. In combinatie met goede CDP oplossingen zorgt dit voor een hogere klantentrouw, betrokkenheid en uiteindelijk een betere return.