Overzicht
07/03/2018

Artificial Intelligence seminar - faces of content

Facesofcontent organiseerde op 1 maart z’n Artificial Intelligence seminarie. We stuurden onze afgevaardigden en zagen dat het goed was. 

Faces of Content is er op haar seminarie in geslaagd om AI toepassingen te bespreken binnen de context van marketing. Op 29/05 is er een nieuw seminarie waar meer over "data" wordt gesproken. Zeker op te volgen wat er daar aan sprekers komt! 

Het Faces of Content seminarie rond Artificial Intelligence werd op een leuke manier afgetrapt door Christian Daems waarbij enkele toepassingen van AI besproken worden. Zo sprak hij ons onder meer toe met zijn digitale stem gecreëerd met de app Lyrebird https://lyrebird.ai/ en werden enkele Deepfake filmpjes getoond om op een ludieke manier de sessies in te leiden. 

 

De cases van Hello Customer en Selma.ai maakten alvast indruk

Leslie Cotenje van Hello Customer https://www.hellocustomer.com/en/ heeft in samenwerking met onderzoekers van UGent ISAAC ontwikkeld. Dit systeem categoriseert automatisch de feedback van klanten (bijvoorbeeld naar aanleiding van NPS scores en feedback op het "waarom" achter de NPS score) in groepen die relevant zijn voor het bedrijf. De AI die Hello Customer hiervoor toepast is ondermeer NLP (Natural Language Processing) en Sentiment Analysis.

Customer experience is voor Hello Customer de hele keten van werkgever naar werknemer naar uiteindelijk de klant, waarbij niet alleen de klant als uitgangspunt genomen wordt, maar eigenlijk de hele schakel aan invloeden. 

Ook de band tussen bedrijf en de klant werd uitgelicht : er moet meer afgestapt worden van het bevragen van klanten via surveys omdat dit op een inside-out denken duidt. Wij als bedrijf vragen iets van de klant. Terwijl we net een klant moeten betrokken krijgen op een outside-in manier: meer vanuit conversaties met de klant dan vanuit surveys. 

Pieter Strouven - Selma.ai 

Het product Selma zorgt voor automatische campaign targeting. 1 van de cases die werden aangehaald was een targeting campagne voor Joker. Hier werd de content gecategoriseerd (vb. promotionele delen van de mail versus informationele, doelgroep in termen van leeftijd, land/regio informatie van de content...). Ondermeer klikgedrag op dergelijke mails is input voor Selma om bij de opzet van campagnes het publiek te kiezen waarvan verwacht wordt dat het de grootste impact heeft. Klanten worden dus gesorteerd volgens ‘likeliness to engage’, een methode die ook bij Stratics wordt toegepast om het rendement van campagnes te vergroten. 

Niettegenstaande de mérite van Facesofcontent voor de organisatie van een AI Seminar is AI voor velen nog onbekend terrein. Daarom is het belangrijk dat we binnen de verschillende marketing disciplines elkaar hierover blijven informeren en inspireren. AI komt eraan, zonder twijfel: fasten your seatbelt!